LEDSo sánh sản phẩm (0)


Màn hình quan sát LED Samsung SMT-1734

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-1734

• Support up to 1,280 x 1,024 resolution• High constrast ratio 1,000 : 1• Fast response time 5m..

Call

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-1914

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-1914

• Supports up to 1280 x 1024 resolution• 4:3 display• High contrast ratio 1000 :1• Fast response tim..

Call

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-1930

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-1930

• Support up to 1360 x 768 resolution• High contrast ratio 1000 : 1• 120Hz Motion technology• Fast r..

Call

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-1934

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-1934

• Supports up to 1280 x 1024 resolution• 4:3 display• High contrast ratio 1000 :1• Fast response tim..

Call

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-2232

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-2232

• Supports up to 1920 x 1080 resolution• 16:9 display• High contrast ratio 1000 :1• Fast respon..

Call

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-2730

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-2730

• Support up to 1,920 x 1,080 / 600TV lines   resolution • High contrast ra..

Call

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-3231

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-3231

• Support up to 1,920 x 1,080 / 600TV lines   resolution • High contrast ra..

Call

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-3232

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-3232

• Support up to 1,920 x 1,080 resolution• High contrast ratio 5000 : 1• Fast response time 8ms• HDMI..

Call

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-3232A

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-3232A

• Support up to 1,920 x 1,080 resolution• High contrast ratio 5000 : 1• Fast response time 8ms• HDMI..

Call

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-4030

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-4030

• Support up to 1,920 x 1,080 / 600TV lines   resolution • High contrast ra..

Call

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-4031

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-4031

• Support up to 1,920 x 1,080 / 1000TV lines   resolution • High contrast r..

Call

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-4032

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-4032

• Support up to 1,920 x 1,080 resolution• High contrast ratio 5000 : 1• Fast response time 8ms• HDMI..

Call

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-4032A

Màn hình quan sát LED Samsung SMT-4032A

• Support up to 1,920 x 1,080 resolution• High contrast ratio 5000 : 1• Fast response time 8ms• HDMI..

Call

Hiển thị 1 đến 13 trong 13 (1 Trang)